Herbs & Ingredients

Zi Zai Dermatology takes great care to formulate effective, natural products. We use only the highest quality earth-derived herbs & ingredients, including plant and mineral substances from the Traditional Chinese Pharmacopoeia.  We do not use any animal-based herbs.  Beeswax and honey are the only animal-derived ingredients we use in our products.  Zi Zai sources only the highest quality herbs from U.S. companies that lab test for proper species identification and to ensure the raw herbs are free of all contaminants.

Learn More About Herbs & Ingredients

Click on their name below for more information.  Keep in mind that Traditional Chinese Medicine has a distinct understanding of some medical terms or concepts that may vary from the common or western medical understanding of the term.  These words have been capitalized in the following descriptions.


Bai Hua She She Cao
Bai Ji Li
Bai Jiang Cao
Bai Xian Pi
Bai Zhi
Ban Lan Gen
Cang Zhu
Ce Bai Ye
Chi Shao Yao
Da Huang
Da Qing Ye
Dan Shen
Dang Gui
Duan Shi Gao
Fang Feng
He Shou Wu
Hong Hua
Huai Hua
Huang Bai
Huang Lian
Huang Qin
Huo Xiang
Jin Yin Hua
Jin Yin Hua
Ku Shen
Lian Qiao
Ma Chi Xian
Mei Gui Hua
Mo Yao
Mu Dan Pi
Pu Gong Ying
Qing Dai
Ru Xiang
Sheng Di Huang
Shu Di Huang
Tao Ren
Tu Fu Ling
Xue Jie
Ye Ju Hua
Yin Chen Hao
Zhi Mu
Zhi Zi
Zi Cao
Zi Hua Di Ding
MENU